ISOP, O.Z.

PRÁVO NA BEZPLATNÚ LEKÁRSKU STAROSTLIVOSŤ

Lekárska starostlivosť je čím ďalej tým viac vytláčaná z verejného priestoru. Stále viac služieb a liekov je doplácaných pacientami a stále viac zdravotníckych zariadení prechádza postupne pod súkromné vlastníctvo. Súkromný sektor by vôbec nemal byť prítomný pri zdravotnej starostlivosti pre občanov.

Plán najbližsích podujatí

Plán na najbližšie: 3. 5. Beseda MUDr. Janco s manželkou – Ocenenie ISOP za rok 2021 v kategórii manželia roka kovidu 5. 5. Beseda so Pavlom Kováčikom KSB 7. 5. Beseda o knihách – Jozef Banáš 12. 5. Prednáška / beseda na tému Nedostatky fungovania systému zastupiteľskej demokracie – Štefan Surmánek Ďalšie rozpracované podujatia po 12. 5. Beseda …

Plán najbližsích podujatí ČÍTAŤ VIAC

PRÁVO NA PRÁCU – PROBLÉM PREKARIZÁCIE PRÁCE

Všeobecná deklarácia ľudských práv: Článok 23 (3) Každý kto pracuje má právo na spravodlivú a primeranú odmenu, ktorá zabezpečuje jemu samotnému a jeho rodine životnú úroveň zodpovedajúcu ľudskej dôstojnosti, doplnenú v prípade potreby inými prostriedkami sociálneho zabezpečenia.

Scroll to Top