Komunitná knižnica

Komunitná knižnica v Košiciach je priestor, kde sídli ISOP a takisto, kde organizujeme rôzne spoločensko politické aktivity.