Sociálne práva sú súčasťou všeobecnej deklarácie Ľudských práv

Logo ISOP

ISOP - Inštitút sociálnych práv sa zameriava na presadzovanie sociálnych práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktoré ešte nie sú garantované štátom pre občanov.

PRÁVO NA BÝVANIE

 

PRÁVO NA PRÁCU A SPRAVODLIVÚ ODMENU

 

PRÁVO NA BEZPLATNÚ LEKÁRSKU STAROSTLIVOSŤ

 

PRÁVO NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

 

PRÁVO NA BEZPLATNÉ VZDELANIE

 

PRÁVO NA POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENIE

 

PRÁVO NA KULTÚRNY A UMELECKÝ ROZVOJ

Sociálne spravodlivá spoločnosť je taká, v ktorej majú všetci občania zabezpečené svoje sociálne potreby a môžu sa zameriavať na rozvoj svojej osobnosti a tým aj celej spoločnosti.

Dávid Diczházy, ISOP

Kritika liberálnej demokracie

Stiahnite si elektronický dokument, v ktorom podrobne rozoberáme všetky body z Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré nie sú v súčasnosti zabezpečené pre všetkých a prečo ani nikdy v liberálnej demokracii nebudú.

ISOP - na sociálnych sieťach:

Facebook
Youtube