O projekte

ISOP – Inštitút sociálnych práv sa zameriava na presadzovanie sociálnych práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktoré ešte nie sú garantované štátom pre občanov.

Ďalším cieľom ISOPu je vybudovanie komunity ľudí, ktorých spája záujem o sociálne témy a prispenie k vytvoreniu sociálne spravodlivej spoločnosti.


Ciele ISOP:

  • Vytvoriť koncepciu sociálne spravodlivej spoločnosti
  • Pripraviť program pre sociálne spravodlivú spoločnosť (KVP 2)
  • Vytvoriť komunitu mravných ľudí podporujúcu sociálne práva
  • Zjednocovanie myšlienok bez ohľadu na strannícku príslušnosť
  • Komplexné vzdelávanie verejnosti v sociálnych právach
  • Byť „ostrovom pozitívnej deviácie“ v nemorálnej konzumnej spoločnosti

Členovia

Dávid Diczházy, Iveta Hajdová, Erik Majerčák, Monika Gergeľová, Marián Moravčík, Karolína Ballová, Henrich Fajner, Kamil Lučanský

Záujem o členstvo

Ak máte záujem stať sa členom občianského združenia ISOP, vyplňte nasledujúci formulár (prihlášku) a budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať.

    Stanovy ISOP