Ilustračný obrázok: právo na prácu

PRÁVO NA PRÁCU – ROVNAKÝ PLAT ZA ROVNAKÚ PRÁCU

Všeobecná deklarácia ľudských práv:
Článok 23 (2) Každý má bez akejkoľvek diskriminácie nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu.