ilustračný obrázok ku právu na kultúru

PRÁVO NA KULTÚRNY A UMELECKÝ ROZVOJ – AJ KULTÚRNA OBLASŤ JE VEĽMI PODSTATNÝM SOCIÁLNYM FAKTOROM PRE ČLOVEKA

Článok 27 (1) Každý má právo slobodne sa zúčastňovať kultúrneho života v spoločnosti, užívať plody umenia a podieľať sa na vedeckom pokroku a jeho výdobytkoch.