Právo na bezplatné vzdelanie

PRÁVO NA BEZPLATNÉ VZDELANIE

Problém základného vzdelania nie je v jeho dostupnosti, ale v jeho znižujúcej sa kvalite. Stále menej financií dostupných pre školstvo spôsobuje znižujúcu sa kvalitu všeobecného vzdelania.