NIE „Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou USA“

V Preambule Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa uvádza:

„Pretože uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete; pretože ignorovanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom urážajúcim svedomie ľudstva a že vybudovanie sveta, v ktorom sa budú ľudské bytosti zbavené strachu a núdze tešiť slobode prejavu a viery, bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudstva; že je nevyhnutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť človek donútený uchyľovať sa, keď už všetko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku; že je nevyhnutné podporovať rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi;“

Podľa Inštitútu sociálnych práv – ISOP, patrí právo na mier medzi jedno z najdôležitejších sociálnych práv,  pretože len v mieri môže človek  slobodne žiť, konať, rozvíjať svoj ľudský potenciál, intelektuálne a duchovne napredovať.

Preto ISOP bezpodmienečne odmieta akékoľvek aktivity, ktorých cieľom je zvyšovať medzinárodné napätie a priame ohrozenie mieru a hovoríme NIE obrannej zmluve SR a USA.

Prítomnosť vojsk iného štátu na území SR, považujeme za dobrovoľné vzdanie sa suverenity nášho štátu a priznanie štatútu vazalskej, podriadenej  a neslobodnej krajiny.

Suverenita  štátu a sloboda jeho občanov sú hodnoty, ktoré sa nedajú vyčísliť peniazmi. Preto považujeme  za hlboko amorálne, argumentovať prospešnosť uzatvorenia tejto zmluvy financiami, ktoré má SR dostať na opravu vojenských letísk, ktoré budú využívať najmä jednotky cudzej armády.

Hovoríme NIE predaju suverenity a slobody SR za Judášsky groš, najmä preto, lebo vieme, ako nehospodárne nakladá s verejnými financiami súčasná vláda, ktorá týmto spôsobom vedome likviduje právny štát a ekonomiku SR.

Prípravu obrannej zmluvy  SR a USA  považujeme za priamy akt ohrozenia základných ľudských práv a slobôd občanov SR, ale aj za akt  dobrovoľného sa podriadenia právnemu a vojenskému  diktátu iného štátu.

Dohodu  o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou  SR a vládou USA, nepovažujeme za záruku bezpečnosti v našom štáte.  Naopak vnímame ju ako bezpečnostné riziko a vystavenie občanov nebezpečenstvu vojenskej agresie.

Hovoríme NIE „Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou  SR a vládou USA“, nakoľko Ruskú federáciu nepovažujeme za hrozbu a agresora, ale za spriatelený  a partnerský štát a záruku  svetového mieru.

Hovoríme NIE  snahe  súčasnej vlády, vytvoriť zo Slovenska, našej vlasti jednu obrovskú vojenskú základňu USA a vojenskú nárazníkovú zónu.

Hovoríme NIE priamemu ohrozeniu mieru v našom štáte a celom regióne.

Stanovisko je spoločným prehlásením O.Z. ISOP

Zdieľaj článok:

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Váš odber sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.
Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek.

Odber noviniek

Prihlaste sa na odber noviniek, ak chcete byť informovaný o všetkých akciách a diskusiách, ktoré organizujeme.

Pridaj komentár

Najnovšie články: