Sú štáty EÚ, Veľká Británia, USA, Kanada či Austrália „vyspelou civilizáciou“?

Ilustračné foto: Pixabay

V médiách  často vidieť informácie, v ktorých sa píše, že „vyspelá západná civilizácia“ odmieta iné hodnoty,  aké vyznáva ona sama. Odmieta „diktátorské režimy“, či politické a kultúrne smerovanie mnohých štátov a národov  sveta.

Čo však dáva právo „vyspelej západnej civilizácii“ súdiť  iných a vyvyšovať sa  nad nimi? A nielen súdiť a vyvyšovať sa, ale priamo zasahovať a ničiť  a likvidovať všetko a všetkých, ktorí nespĺňajú ich hodnotové kritériá?

Ak chce „vyspelá západná civilizácia“ presadzovať  vo svete všetky tie svoje  „západné hodnoty“, ktoré sú v médiách toľko  vyzdvihované a propagované,  ľudia by mali vedieť, na akých základoch je táto civilizácia vybudovaná.  A na to stačí iba základný historický prehľad.

2 500 rokov je „starý kontinent“, ako je Európa nazývaná, bičovaná vojnami o moc  a nadvládu. Posledných tisíc rokov sa vojnové besnenie  a rozšírilo aj na iné kontinenty v podobe dobyvačných, kolonizátorských  vojen. Európu sužovali aj náboženské vojny a tvrdá inkvizícia v podobe honov na čarodejnice. Vyvíjali sa nové a účinnejšie  zbrane, ktoré zabíjali čoraz viac ľudí. Boj o moc bol popretkávaný klamstvami a zradami.

Západná civilizácia tak začala formovať svoje „hodnoty“. Drancovanie dobytých území prinášalo Európskej elite  obrovské bohatstvo, kým jednoduchí obyvatelia  Európy boli vykorisťovaní a nútení bojovať za „hodnoty“, ktoré vytvárala spomínaná elita. Nové územia, ako napríklad Americký kontinent či Austrália, boli ovládnuté tak, že pôvodní obyvatelia boli cielene vyvražďovaní a boli potláčané ich ľudské práva na samotnú existenciu. Veď ako žijú pôvodní obyvatelia  v krajinách, ktoré sa v súčasnosti elitársky vyhlasujú za „vyspelú západnú civilizáciu“? V rezerváciách ako zvieratá…

Posledné dvadsiate storočie bolo najkrvavejším storočím v novodobej histórii  ľudstva. Neboli to len dve svetové vojny, ktoré zasiahli Zem, ale množstvo  ďalších vojnových konfliktov, ktoré vyvolala a v ktorých zasahovala „vyspelá západná civilizácia“. Civilizácia, ktorá na to  aby prežila potrebovala nové zdroje nerastných surovín, ale aj nové kolónie s lacnou pracovnou silou, ktoré zabezpečovali jej zdanlivý blahobyt, založený na hyperkonzume.

Súčasné storočie začalo  svetovou vojnou proti terorizmu, ktorý vytvorila a financovala samotná „vyspelá západná civilizácia“, kvôli ovládnutiu arabského sveta a jeho nerastných surovín. Vojnové konflikty, ktoré sú spúšťané rôznymi „farebnými revolúciami“ po celom svete v mene šírenia „slobody a demokracie“, sú ukážkou skutočných hodnôt, ktoré vyznáva „vyspelá západná civilizácia“.

Aj súčasný konflikt na Ukrajine a mnohé iné, ktoré sú v tieni tohto vojnového šialenstva, ukazujú pravú tvár týchto hodnôt.

Moderná a vyspelá západná civilizácia sa svojím konaním začala hrdo hlásiť k fašistickej a nacistickej histórii, ktorá spôsobila v minulom storočí nesmierne utrpenie a smrť miliónov  nevinných ľudí.  Pretože história sa začala znova opakovať.

Tak, ako boli vládnou propagandou počas trvania fašistickej a nacistickej ideológie označovaní ľudia mnohých národov a štátov za menejcenných, takou istou propagandou sú označovaní aj  v súčasnosti. 

Tak ako v minulosti mnohí kolaborovali  a podporovali vraždenie nevinných, takisto konajú aj v súčasnosti. A tak ako v minulosti mnohí zatvárali oči pri zmienke o koncentračných táboroch, ktoré slúžili na vraždenie ľudí druhej kategórie, takisto v nedávnej minulosti  zatvárali   oči a ticho podporovali tieto praktiky, ktoré sa diali a dejú na východnej Ukrajine.

V súčasnosti „vyspelá západná civilizácia“ priamo podporuje  vojnové zločiny, ktoré sú v záujme jej falošných hodnôt.

Falošných hodnôt, akými sú bezbrehý konzum a vykorisťovanie človeka človekom. Koľko štátov sveta je  v súčasnosti ich poslušnými kolóniami s lacnou pracovnou silou, kde je ešte aj teraz zneužívaná detská práca? Stačí sa pozrieť napríklad do Nigérie…

Hodnôt, akými sú vojnové besnenie a vraždenie kvôli nerastným surovinám. Vieme ako skončila Líbya, Irak, ako sa bojuje v Sýrii, alebo ako mal byť vyvolaný konflikt vo Venezuele.

Hodnôt, ktoré vytvorili svetový terorizmus a podporovali jeho besnenie na Blízkom východe a v iných častiach sveta.

Hodnôt, ktoré ničia históriu a tradície iných národov a štátov.

Z histórie poznáme civilizácie, ktoré keď boli na pomyselnom „vrchole“ začali prudko upadať a zanikať. Bolo to spôsobené, presne tým istým, čo sa deje aj v súčasnej „vyspelej západnej civilizácii“.  Vládnucimi elitami sa stali nemorálni ľudia odtrhnutí od reality života, ktorí svojim egoizmom, aroganciou a ambíciami dokázali zničiť vlastné krajiny.

Súčasné vládnuce elity sú presne také isté. Egoistické, nafúkané, arogantné a odtrhnuté  od reality skutočného života. Čím viac chcú zachrániť systém, ktorý im dovoľuje žiť si nad pomery a bubline vlastnej sebadôležitosti, tým viac ho vlastnou obmedzenosťou likvidujú. Stačí sa pozrieť   na úroveň a schopnosti  vládnucej  elity v Bruseli, či vlád štátov EÚ a  ale aj predstaviteľov vlád v USA, Kanade, Veľkej Británie a Austrálie.

Tieto vládnuce elity prestali vnímať realitu. Napríklad aj to, že svet, ktorý vykorisťovali, sa začal postupne obracať proti nim, pretože nie všetci  s nadšením zdieľajú „západné hodnoty“, ale chcú žiť v pokoji a mieri a gazdovať si na svojom sami, bez toho, aby niekto na nich  parazitoval a bohatol na ich zdrojoch.

Nuž, „vyspelá západná  civilizácia“, nie je celý svet, ako sa nám snažia často nahovoriť. Stačí si zobrať mapu sveta a pozrieť si, aká veľká je napríklad EÚ voči zvyšku sveta…

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Scroll to Top
%d blogerom sa páči toto: