Pravo na bezplatne vzdelanie - ISOP

PRÁVO NA BEZPLATNÉ VZDELANIE

Aj keď ho veľmi nepociťujeme, je nám pomaly z neho uberané.

Problém základného vzdelania nie je v jeho dostupnosti, ale v jeho znižujúcej sa kvalite. Stále menej financií dostupných pre školstvo spôsobuje znižujúcu sa kvalitu všeobecného vzdelania. Dobré vzdelanie spoločnosti je základným predpokladom vyspelosti danej spoločnosti.

Vzdelanie je taktiež dôležitým prvkom rozvoja osobnosti a preto by malo byť umožnené nie len základné vzdelanie, ale čo najširšie dostupné celoživotné vzdelávanie pre každého záujemcu.

Čím vzdelanejší občania, tým lepšia spoločnosť.

Dávid Diczházy – ISOP

Prítomnosť súkromného sektora či už v školstve, alebo vo vede spôsobuje vylúčenie určitej časti obyvateľstva od určitých vedomostí. Bolo by na prospech celej spoločnosti, keby neboli žiadne obmedzenia v prístupe ku vzdelávaniu a všetkým vedomostiam.

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Článok 26 (1) Každý má právo na vzdelanie. Vzdelanie má byť bezplatné, aspoň v začiatočných a základných stupňoch. Základné vzdelanie má byť povinné. Technické a odborné vzdelanie má byť všeobecne prístupné a vyššie vzdelanie musí byť rovnako prístupné všetkým na základe schopností.

Dávid Diczházy

Zdieľaj článok:

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Váš odber sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.
Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek.

Odber noviniek

Prihlaste sa na odber noviniek, ak chcete byť informovaný o všetkých akciách a diskusiách, ktoré organizujeme.

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

Pridaj komentár

Najnovšie články: