„Lebo Putin“, či nová „Atlantída“?

Ilustračný obrázok: Pixabay

Atlantída…

Prvé informácie o  ostrove s vyspelou civilizáciou nájdeme v dielach Timaios a Kritias gréckeho filozofa Platóna. Platón píše o veľkolepom ostrove plnom bohatstva, chrámov  a silnej a prosperujúcej civilizácii. Civilizácii, ktorá bola technicky a technologicky vyspelá,  vlastnila veľkú armádu, obrovské množstvo ničivých zbraní a preto zatúžila po ešte väčšej moci. Civilizácii, ktorá bola spupná a pyšná a preto sa ju bohovia rozhodli potrestať. Civilizácii, ktorá bola  podľa legendy zničená za jeden deň a noc, keď mesto aj s ľuďmi  zasiahlo obrovské zemetrasenie a všetka tá  svetská nádhera a ľudská pýcha  boli zaplavené obrovskou povodňou a pohltené bažinou zabudnutia.

V súčasnosti  množstvo bádateľov hľadá bájnu Platónovu Atlandídu. Niektorí ju hľadajú na ostrove Santorín , iní zasa v Španielsku, južnej Amerike, či dokonca v Oku Sahary a niektorí veria, že podľa legendy to mohla byť kozmická loď s ľuďmi, ktorí prišli kolonizovať  Zem.

 Veľa ľudí si myslí, že Atlandída je mýtom  o potrestaní chamtivosti, spupnosti a pýchy.

Aká je pravda o stratenej civilizácii Atlantídy  nevie doteraz nikto, napriek  dlhodobému vedeckému aj nevedeckému pátraniu. Napriek tomu, je v mýtoch a legendách o Atlantíde veľká paralela s „vyspelou západnou civilizáciou“, ktorá je takisto technicky a technologicky veľmi vyspelá.

Žiaľ táto civilizácia je postavená základoch chamtivosti a spupnosti. Jej hlavným božstvom je boh „Mamon“ a existenčnou filozofiou „Zisk za každú cenu“.

Západná civilizácia, ktorá je presvedčená a svojej vyspelosti a nadradenosti nad ostanými povýšila svoje božstvo a filozofiu nad všetky ostané etické princípy a morálne  hodnoty, ktoré by mali byť základnými kameňmi a piliermi spoločnosti.

A práve kult boha  Mamona a filozofia „Zisku za každú cenu“, ktorí majú v celom Západnom svete množstvo prívržencov a ochotných sluhov a poskokov,  rozpútali  nové vojnové šialenstvo vo svete.  Pretože chamtivosť  elít „vyspelej západnej spoločnosti“  je príčinou všetkých ničivých vojen,  ktoré viedli posledných viac ako sto rokov.

Diktatúru a tyraniu nazvali  demokraciou a slobodou a pod týmito  sprofanovanými názvami vedú svoje „sväté vojny“ proti všetkým, ktorí vnímajú život a spoločnosť inak,  ako oni.

Vo svoje pýche a spupnosti povýšili techniku a technológie nad hodnotu života a nielen toho ľudského. V chamtivej honbe za novými zdrojmi  nerastného bohatstva sú ochotní vyvolávať vražednú nenávisť medzi národmi a ľuďmi. Zarábajú a bohatnú  na  utrpení miliárd nevinných ľudských obetí.

V súčasnosti je takou ich „svätou vojnou“ vojna proti Rusku a nenávidenému „diktátorovi Putinovi“. Lenže táto ich „svätá vojna“, je vojnou nielen  proti inému štátu, ale hlavne vojnou proti vlastnému obyvateľstvu. Rusko a prezident Putin sú iba zámienkou na rozpútanie bratovražedných konfliktov v štátoch „vyspelej západnej civilizácie“ a nastoleniu ďalších reštrikčných opatrení voči občanom jednotlivých štátov.

Sledujúc udalosti posledných týždňov vidím, ako  „vyspelú západnú civilizáciu“ ťahajú jej samozvané elity do čoraz hlbšieho morálneho bahna   chamtivosti, pýchy a konzumu. A ľudia, ktorí im veria sú pohlcovaní bažinou nenávisti  a neľudskosti.

Áno, „vyspelá západná civilizácia“, ktorá povýšila Mamon a Zisk za každú cenu nad hodnotu života, nad ľudskosť a duchovnú vyspelosť, sa stáva novodobou Atlantídou.  Aj táto civilizácia dovolila človeku, aby sa stal predátorom, ktorý zabíja vlastný druh pre potešenie a ukojenie vlastných nízkych pudov. Mediálnou manipuláciou a existenčným  vydieraním prinútila mnohých ľudí vzdať sa vlastnej dôstojnosti a ľudskosti a stať sa dobrovoľným otrokom po všetkých stránkach. A teraz sa snaží vlastnú sebadeštrukciu  a zánik ospravedlniť snahou  vyvolať najničivejší konflikt  v novodobých dejinách ľudstva.

Atlantídu podľa legendy potrestali  za jej pýchu a neľudskosť bohovia. Budú sa aj o súčasnej západnej civilizácii rozprávať  iba mýty a povesti? Alebo dokážeme na jej troskách, ktoré sa už nedajú zachrániť, postaviť  hodnotovo nový svet, o ktorom sníval aj Platón?

Devana

Slnovratovo 27. apríla 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Scroll to Top
%d blogerom sa páči toto: