man sitting on wooden bench wearing black leather jacket

Prof. Husár: Bieda nášho dôchodkového systému

Prečo vlády neboli schopné za 30 rokov zabezpečiť dôchodkový systém, ktorý zodpovedá vedeckým ekonomickým poznatkom v 21. storočí?