Záznam z diskusie so spisovateľom Gustávom Murínom

Pozrite si určite veľmi hodnotnú debatu v priateľskej atmosfére, kde vznikla aj interaktívna diskusia so všetkými zúčastnenými.