Erik Majerčák pri vyhlasovaní tém na anticeny

„Ceny“ za porušovanie ľudských práv a Norimberského kódexu

Rok 2021 je z pohľadu ľudských práv dynamickým rokom. Za posledných 75 rokov, nedošlo k takej masívnej erózii ľudských práv, ako v roku 2021.